Bilder på nätet – Några alternativ

Att ladda upp bilder på nätet och därmed möjliggöra spridning av dessa är mycket populärt. Detta oavsett om man vill att bilderna ska ses av vem som helst eller om de enbart ska delas till utvalda personer. Två av de mer etablerade och kända tjänsterna är Flickr och Picasa.

Flickr

Flickr är en av de tjänster som snabbt vuxit på nätet inom att ladda upp och sprida sina bilder. Tjänsten lanserades 2004 och har sedan 2005 drivits av Yahoo. Fördelen med Flickr är att man kan välja om de foton man laddar upp ska vara helt offentliga, privata eller bara delas med vissa. Utöver det finns här en mycket bra ”tag-funktion” samt möjlighet att både kommentera och diskutera de bilder som presenteras. Genom att ”tagga” bilderna blir det också betydligt enklare att hitta liknande bilder.
Flickr används både av privatpersoner och av företag.

Picasa

Picasa är ett av de system som går att använda för att organisera och publicera bilder online. Användaren kan systematiskt lägga bilderna i olika mappar samt tagga dem med olika nyckelord. Fördelen med Picasa är att det även är möjligt att genomföra enklare bildredigering på de bilder som laddas upp. Bland annat kan man reducera röda ögon, beskära bilden och förbättra färgerna. Just redigeringsmöjligheten och hur detta hanteras skiljer Picasa mot många andra bildtjänster på nätet. När en förändring genomförs så sparas hela tiden den gamla varianten av filen. På så sätt kan man gå tillbaka och se exakt vilka förändringar som genomförts. I likhet med Flickr kan man sedan dela med sig av bilderna till de man väljer att ska få se dem.

Sedan 2004 drivs Picasa av Google och tjänsten är idag helt kostnadsfri.