Internets historia

Första stora steget mot dagens internet är det system som utvecklades på 60-talet under namnet Arpanet. Förkortningen står för Advanced Research Project Agency Network och är en produkt från DARPA som är en amerikans myndighet vars syfte är att bedriva forskning och utveckling inom militärindustrin.

Målet med Arpnet var alltså från början rent militärt och systemet var klart 1968. Spänningen mellan Sovjetunionen och USA var extremt stor och det DARPA framförallt lade sin tid på var att forska fram olika militära lösningar med just fokus på vad som behövdes i det ”Kalla Kriget”. Målet med Arpanet var att utveckla ett decentraliserat kommunikationssystem med datapaketsteknik.

År 1969 kunde man koppla en dator från Arpanet till en IMP-noddator i universitet i Kalifornien och sakta men säkert kopplades fler datorer in i detta nätverk. I slutet av 1969 var fyra datorer sammankopplade och klarade av att skicka information till varandra.

I början av 70-talet växte nätet även om det inte var speciellt fort. År 1973 hade ca 40 datorer kopplats samman och projektet blev allt mer internationellt. Bland annat kunder en dator i Norge kopplas in tack vare att använda sig av en satellit.

Det var även på 70-talet som utbyggnationen av Arpanet tog fart på allvar. Nästan alla platser som bedrev forskning (mot försvarsindustrin) kopplades samman. Samtidigt började nya system byggas upp. År 1986 stängdes så till slut Arpanet ned på grund av att betydligt bättre alternativ hade utvecklats. Idén från Arpanet, att sammankoppla en mängd datorer för informationsutbyte, fanns kvar men detta i ett betydligt modernare system.
Fortfarande är det exakt samma grundtanke med internet som från början. Men utvecklingen har gått snabbt och det är numer betydligt mer än militär information som förmedlas.
Idag är internet en självklar del i samhället och det är ytterst få företag (om ens några) som inte är starkt beroende av den struktur som tog sina första steg på 60-talet.